bilgi@gelenekseltarim.com

GENEL BİLGİLER

Neden Solucan Gübresi?

Dünyanın gitgide kirlendiği tüm besin maddelerinin içine kimyasal maddelerin karıştığı günümüzde organik tarım ürünlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Organik ürünlerin gerçekten organik olması besinlerin yetişme sürecinde dahi etki edilmesi gereken bir özelliktir.Besinlerin sulama sularının kaliteli su olması , kullanılan gübrelerin kimyasal içermemesi , ürünlerin yetiştiği toprağın kimyasaldan arınmış olması ve toprak kalitesinin üstün kalite olması , havanın temiz olması vb bir çok kriter ürünlerin organiklik değerini etkileyen özelliklerdendir. Organik besin maddelerine yönelik olan bu talebe bağlı olarak solucan gübresinin de kullanım alanları gün geçtikçe genişlemektedir.

Solucan gübresinin en bilinen faydalarından biri ürünlerin yetiştiğı toprağı kimyasaldan arındırmasıdır.Böylelikle toprak doğal florasına yeniden kavuşmakta ve hasat edilen ürünlerin organikliği daimi hale gelmektedir.Solucan gübresinin kullanıldığı bir toprak 5 yıl boyunca doğal florasını koruyacak verimliliğe ulaşmaktadır.

Solucan gübresi toprakta yetişen besinlerin köklerini sararak toprakta kimyasalları dışında bulunan zararlılara karşıda korumaktadır. Aynı zamanda köklerde soğuk hava nedeniyle oluşan donmaların önüne geçen solucan gübresi hasat edilen ürünün kalitesini ve miktarını arttıran özelliğe sahiptir.Normal gübre ile elde edilecek hasattan daha fazlasının üretilmesine yardımcı olur. Verimi ortalama %30 oranında arttırdığı görülmüştür.

Solucan gübresinde bulunan vitamin mineral ve besinler bir bitkinin yetişme sürecinde ihtiyaç duyduğu bütün maddeleri barındırmaktadır. Toprağın verimliliğini arttıran mikroorganizmalar açısından zengin olan solucan gübresinin tarımda ki bir diğer önemli etkisi ise su tutma özelliğidir. Nemi ve suyu hapseden solucan gübresi bitkinin ihtiyaç duydukça gübredeki suyu emmesini sağlar böylelikle bitki doğru zamanda ve gerektiği kadar su almaktadır. Bu özelliği ile sulamada %40’a varan tasarruf etkisi sunar.

Solucan gübresi çeşidi itibari ile toprağın rengini koyulaştırarak toprağın doğal ısısını arttırır. Bu sayede bitki köklerini soğuk havanın yıpratıcı etkisine karşı korur. Hastalıklı bitkileri iyileştirici özelliği bulunur.Mevcut hastalıklı köklere verdiği etki ile hızlı bir yenilenme özelliği sunar.

 

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİNİN FAYDALARI

Humusu az olan toprakları iyileştirir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları uyarır,(Humus, bitkisel ve hayvansal organik artıklarının toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanması ile oluşan madde)
Toprağın genel durumunu iyileştirir ve topraktaki organogenetik elemanlarını bitkilerin alabileceği şekle dönüştürür;
Organik maddeleri az olan topraklar için organik azotun yüksek oranı büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra;Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi alınmalarını sağlar;
Hızla suda çözünür ve ziraatta kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur;
Bitkilerin sağlam kök sistemi oluşması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir.

Sebzeler
– %30-50 yüksek verim sağlar.
– Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür.
– 10-15 gün erken fide oluşumu sağlar.
– 10-15 gün erken hasat sağlar.
– Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk,aroma ve lezzete sahip olur.
– Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür.

Tarla tarımı üzerine etkileri
– %40-70 verim artışı sağlar
– Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur.
– %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar.

Meyve üzerindeki etkileri
– Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar.
– %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar.
– Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir.
– Meyvelerin daha büyük, aromalı ve lezzetli olmalarını sağlar.
– Meyvelere ekolojik, temiz,kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır.

Çim üzerine etkisi
– Çok güçlü,dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar.
– Çimlerin sararmalarını engeller.
– Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür.

* Solucan Gübresinin sebzelerde dikim öncesi sıraya atılması önerilir. Dikim sonrası atılması zorunluluğu durumunda fidenin yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.
* Solucan Gübresinin ağaçlarda dikim öncesi ve sonraki dönemlerde yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.

Tarımda Solucan Gübresinin Önemi

Dünyada organik tarım ürünlerinin tercih edilmesi ile beraber kitlesel tarımcılıkta da kullanılmaya başlanan solucan gübresi aynı zamanda kullanıldığı toprakta uzun süreli etki yarattığı için tarımcıların tercihi arasında yer almaktadır.Daha hızlı hasat imkanı sunması tarımcılıkta daha fazla ürün hasat edilmesini kolaylaştırmaktadır.Ortalama her hasat döneminde 20-25 gün kadar erken hasat imkanı sağlayan solucan gübresi tarımda karlılık artışını sağlayan özelliktedir.

Hayvansal gübrelere oranla içerdiği humik madde oranı 8 kata kadar daha fazladır. Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak için kullanılabilir.Bu nedenle tarımsal faaliyetlerde yetiştirilen her ürün için etkili olarak kullanılabilme özelliği bulunur. Kullanım kısıtı ve kullanım zamanı bulunmaz. Diğer gübrelerde olduğu gibi belli dönemlerde uygulanıp sonrasında yada öncesinde tohumlama yapma zorunluluğu bulunmadığından tohum ekiminden , hasata kadar geçen süre içinde istenildiği zaman kullanılabilir ve istenilen etki alınır. Yetişme sürecinin hangi evresinde kullanılırsa kullanılsın istenilen verim ve kalite özelliğini sunacağından tarımsal faaliyetlerde zamandan tasarruf etmeye yardımcıdır.

Çözünebilen mineral maddeleri ve nemi diğer gübrelere oranla daha iyi saklar.Bu sayede sulamada %40’a varan azalma sunar. Toprakta ki doğal solucan miktarınıda arttıran solucan gübresi bu solucanlarla bitki köklerinin daha iyi beslenmesine olanak sunmaktadır.Toprağın doğal verimliliği solucan gübresi kullanımı ile artacak ve uzun süreli verimlilik etkisi sağlanabilecektir.

DİĞER YAZILAR

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin